laidinti

laidinti
2 laidìnti, -ìna, -ìno NdŽ iter. leisti; daryti, kad atsileistų, atsigautų, drėkinti: Nuplaktus linus laidìna su šiltu vandeniu, kad būtų glotkesni Šv. Linus laidìna, kad būtų smagesni, svarbesni Tv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • laidinti — 1 laidinti, ina, ino, laidìnti, ìna, ìno K, NdŽ iter. leisti. 1. tr. tekinti, bėginti: Alų laidink dirbdamas, ale nepraskiesk J. 2. tr. mėtyti, šaudyti: Bet jie taip pat puikiai laidina ir strėles prš. 3. tr. leisti į vandenį, plukdyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaidinti — 1 atlaidinti iter. atleisti. 1. tr. atleisti grūdinimą, suminkštinti: Kirvį atlaidinaũ, į ugnį įkišęs Kr. Nekišk į ugnį peilį – atlaidinsi Užv. Kieto dalgio ašmenis gal kalvis atlaidìnti, ir nebtrupės Rt. | refl.: Nepjauk karštą duoną – peilis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaidinti — 2 atlaidìnti Lk, Pšl iter. atleisti; sudrėkinti, atgaivinti: Jis moka atlaidìnti linus, paskirtus dėl pardoso, t. y. atadrėginti J. Reik atlaidìnti linus, juo daugiau svers Sd. laidinti; atlaidinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvizda — gvizdà sf. (4, 2) žr. gvizdė 1: Nelakstyk po lauką, gvizda tu viena! Šts. Matai, ir ta gvizdà pradėjo liežuvį laidinti Vvr. Ką tos gvizdos ten klausysi! Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaidinti — 1 išlaidìnti BŽ452 iter. išleisti. 1. ištirpinti: Išlaidìnk sviestą priš ugnį ir padarysi kastinį Skdv. Išlaidìnk druską [v]andenė[je] ir duok karvei Dr. 2. BŽ452 paleisti (vidurius). ◊ liežùvį (liežuviùs) išlaidinti apšmeižti, apkalbėti: Ar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laidinimas — laidìnimas sm. (1), laidinimas (1) → 1 laidinti. ◊ liežùvio laidìnimas 1. apkalbėjimas: Piktas paprotys ir nepaslinkimas pataisyti širdies yra priežasčia laidinimo liežuvio M.Valanč. 2. plepumas: Ta moteriškė per neatsargingą liežuvio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laistyti — 3 laistyti, o, ė žr. 1 laidinti. ◊ liežùvį laistyti šmeižti, keikti: Kam liežuvį laistai, t. y. blazgatiji, laidini? J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liežuvis — liežùvis sm. (2) K; R 1. ragavimo organas, taip pat kalbos padargas: Gerkite bent alaus, beplepant ir liežuviai sudžiūvo Žem. Kopūstai karšti, nenudek liežùvio Rm. Šuva iškišęs liežuvį alsuoja Pn. Jaučio ilgas liežuvis, bet kad šnekėt negali Žž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaidinti — 1 nulaidinti iter. nuleisti. 1. tr. nupilti, nutekinti: Nulaidink alų, ale nepraskiesk J. 2. tr. nuleisti, numesti: Iš tolo nulaidinau akmenį Prk. 3. intr. KI610, BzF132 smarkiai nujoti, nuvažiuoti, nubėgti: Nubalęs kaip drobė užveizdas šuoliais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidinti — 1 palaidinti iter. paleisti. 1. intr. smarkiai nujoti, nuvažiuoti, nubėgti į šalį, tolyn: Išlenda iš už krūmų, užšoka ant arklio ir palaidina savo keliu rš. Vežimas pradėjo slidinėti, nuo ko arkliai pasibaidė ir palaidino prš. 2. tr. BŽ452… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”